teknisk-godkjenning

TECHNICAL APPROVAL TG 2427

The X1 Escape Ladder is approved by the Norges byggforskningsinstitutt (Norwegian Council for Building Matters) with the properties, application and conditions as stated in this document. >> download TG 2427 Dokument i PDF(in norwegian)

  Sörlandstegen är godkjänt av Norges byggforskningsinstitut med egenskaper, hantering och villkor för användning som är angivet i detta dokument. >> Ladda ner TG 2427 Dokument i PDF